top of page

חגרו את עצמכם לקראת שיגור

אל הרפתקה בעולם החלל!

השתמשו במדבקות שבחוברת כדי להעניק חיים

לכל זירות ההתרחשות המדהימות.

 16 דפי פנים צבעוניים 

עם יותר מ-200 מדבקות.

חוברת המדבקות שלי חלל

32.00 ₪מחיר
    bottom of page