top of page

בחוברת מגוון תרגילים ומשימות המבטיחים קריאה נכונה ושוטפת, ובעתיד גם איות נכון:

תרגילים המאמנים את העין לראות את האות המוגדרת מראש ע"י הדגשתה במדגש

תרגילים שמחזקים את הקשר בין האות לסמל שלה ע"י התאמות בינהיהם

תרגילי המרה מסמל לאות

תרגילי המרה מסמלים למילים 

צביעה של אותיות

כתיבה בעיפרון

גזירה והדבקה 

young sofr read חלק 1

39.00 ₪מחיר
  • בחוברת sofr read מגוון תרגלים ומשימות המבטיחים קריאה נכונה ושוטפת, ובעתיד גם איות נכון.

    החוברת מכילה 80 עמודים.

bottom of page