top of page

בחוברת זו מגוון פעילויות והצעות לפעילות נוספת להשראה,טיפוח והנאה.

המשימות השונות משלבות פיתוח מוטוריקה עדינה,פעילויות להעשרת השפה, טיפוח החשיבה מתמטית והלוגית, משימות הדורשות דמיון ויצירתיות.

וכל אלה עם דגש על פיתוח האינטליגנציה הרגשית והעלאת הערך ותחושת ההצלחה במשימות.

החוברת שלי לגילאים שלוש-ארבע

החוברת כולל 80 עמודים 

החוברת שלי - 2

32.00 ₪מחיר
  • בחוברת זו מגוון פעילויות וצהעות לפעילות נוספת להשראה,טיפוח והנאה.

    המשימות השונות משלבות פיתוח מוטוריקה עדינה,פעילויות להעשרת השפה, טיפוח החשיבה מתמטית והלוגית, משימות הדורשות דמיון ויצירתיות.

    וכל אלה עם דגש על פיתוח האינטליגנציה הרגשית והעלאת הערך ותחושת ההצלחה במשימות.

    החוברת כולל 80 עמודים 

bottom of page