top of page

החוברת "כישורי שפה והבנת הנקרא" מרכזת את הנשואים העיקריים

שנלמדו בכיתה ב' במסגרת תוכנית הליומדים של משרד החינוך.

הנושאים בחוברת רבים ומגוונים: סדר הא"ב, מדפוס לכתב, משפחות מילים,

יחיד-רבים, מילות קישור, משפטי שאלה, הפכים, מילים נרדפות, יוצא דופן,

הרצף היסופרי, ביצוע הוראות, מיון והכללה, הבנת הנקראוכתיבה חושפית.

הפעילויות שבחוברת מובאות בצורה ידידותית ונעימה ומאפשרת חזרה על

החומר תוך הנאה ועניין.

 

החוברת מכילה 80 עמודי פנים .

כישורי שפה והבנת הנקרא -למסיימי כיתה ב

32.00 ₪מחיר
    bottom of page