top of page

הורים יקרים,

כמעט כיתה א' והרבה דברים משתנים: עולם המושגים, הכללים והדרישות, המצבים 

החברתיים והלימודיים שאיתם הילדים מתמודדים, וכמובןהיכולת לקרוא ולכתוב.

חוברת זו מתמקדת בהכנה מעמיקה בתחומי השפה: לימוד האותיות, הכרת סדר האותיות, 

זיהוי אות פותחת ואות סוגרת, משחקי מילים,הרכבת מילים ועוד.

לצד המוכנות בתחום השפה, מושם בחוברת זו דגש מיוחד על ההכנה הרגשית לקראת 

כיתה א '- הכרת המושגים החדשים, התמודדות עם מצבים חברתיים ורגשיים שונים,

והכנת השוני בין הגו לביתהספר.

מלבד משימות מוצעים בחוברת גם מבוכים, תפזורות ואתגרים אחרים.

בנוסף, תמצאו בכל כפולת עמודים רעיונותלפעילות נעשירה נוספת, ליצירה ולמשחק.

לחוברת מצורפים דפי מדבקות עם אותיות הא'-ב' להעשרת החוויה.

עם האנצלו את החוברת לזמן איעות משותף עם ילדיכם.

80 עמודי פנים 

2 דפי מדבקות.

כמעט כיתה א - עברית

36.00 ₪מחיר
    bottom of page